BLOOM familiemediation
Mediation

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de partijen zelf bepalen welke keuzes er gemaakt worden om het conflict op te lossen. Dit is volgens mij ook de grootste kracht van mediation. Er zijn verschillende manieren om een probleem dat jullie verdeeld op te lossen. Zo kunt u bij een scheiding allebei een advocaat nemen die uw standpunten en belangen behartigt, vervolgens vraagt u aan de rechtbank om een beslissing te nemen over de uitkomst. U geeft dus de uitkomst uit handen en hoopt dat u als winnaar uit de strijd komt.

 

Als jullie er voor kiezen om via BLOOM familiemediation in Venlo de scheiding af te handelen, dan gaan jullie onder begeleiding van een mediator op zoek naar oplossingen waarbij jullie beiden ‘winnen’. Wellicht lijkt het in het begin dat dit onmogelijk is in jullie scheiding, niks blijkt echter minder waar. Daar waar partijen het lukt om zelf een gezamenlijke oplossing te vinden, blijkt dat het uitvoeren van de omgangsregeling en het scheidingsconvenant meerdere malen duurzamer is dan wanneer een derde partij (zoals een rechter) partijen dwingt om afspraken na te leven.

Wat doet BLOOM familiemediation?

BLOOM familiemediation begeleidt de communicatie tussen beide partijen en draagt zorg voor het proces. Als neutrale derde persoon zal de mediator zorg dragen voor een gestructureerd proces waarbij alle relevante informatie ter sprake komt en jullie onderling afspraken kunnen vastleggen die voor beiden passend zijn. Afspraken worden het beste nageleefd als beide partijen er achter staan. Daarnaast zorgt BLOOM familiemediation voor een zorgvuldige vastlegging van de afspraken zodat die kunnen worden ingediend bij de rechtbank. Als de mediation succesvol is verlopen, is het indienen bij de rechtbank een schriftelijke procedure.

Voorwaarden mediation

Partijen nemen te allen tijde vrijwillig deel aan de mediation. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijkheid voor de oplossing. Alle gesprekken tijdens het proces zijn vertrouwelijk en mogen niet zonder toestemming van de deelnemers worden besproken met derden. Om tot gedragen afspraken te kunnen komen is het belangrijk dat deelnemers in een veilige omgeving deelnemen aan het proces, dit is mede de reden dat pas aan het einde van het proces afspraken bindend worden gemaakt.

Is BLOOM familiemediation in Venlo wat jullie zoeken? Klik hier om een afspraak te maken of om meer informatie op te vragen.