BLOOM familiemediation
Missie en visie BLOOM familiemediation

Missie en visie BLOOM familiemediation

Missie en visie van BLOOM familiemediation

“Geen enkel kind meer slachtoffer van een vechtscheiding.”

Mijn missie

Ik ben ervan overtuigd dat, als er voldoende aandacht wordt besteed aan het rouwproces dat gepaard gaat met het beëindigen van een relatie, er geen vechtscheidingen meer nodig zijn.

Het doel van BLOOM familiemediation is het op een dusdanige manier begeleiden van ex-partners dat:

  • zij na de scheiding gezamenlijk ouderschap kunnen blijven uitvoeren;
  • zij achter de afspraken staan die zij zelf hebben gemaakt;
  • kinderen niet in de knel komen door de scheiding van hun ouders;
  • zij elkaar als mens kunnen blijven zien in plaats van een vijand.

“Het belang van kinderen is dat twee ouders hun ouderschap (kunnen) blijven uitoefenen.”

Mijn visie

Mijn mening? Ouders die bij een scheiding elkaar het leven zuur maken en daardoor het belang van de kinderen uit het oog verliezen, zitten FOUT.

Let wel, ik vind deze ouders niet fout! Het is een zeer emotionele en beangstigende periode en in deze periode is het menselijk om fouten te maken. Ik veroordeel ouders dus NIET maar bied ze de tools en inzichten die ze nodig hebben om (weer) samen de beste ouders voor hun kinderen te zijn.

Ik ben er van overtuigd dat als ouders enigszins bereidt zijn om het conflict op te lossen, mediation dé manier is om de strijdbijl te begraven. Dit zorgt er niet alleen voor dat de kinderen uit de knel komen maar ook dat de ouders zich weer kunnen richten op een betere toekomst in plaats van blijven hangen in het verleden.