BLOOM familiemediation
Kinderen en scheiding

Kinderen en scheiding

Kinderen en scheiding

Kinderen kiezen er niet voor dat hun ouders gaan scheiden, maar scheiden wel mee. Er is veel onderzoek gedaan naar de impact die een scheiding op kinderen heeft. De belangrijkste conclusie uit deze onderzoeken is dat het voor kinderen hoe dan ook een zeer heftige gebeurtenis is. De mate van het conflict tussen de ouders bepaalt of het kind een groter risico heeft om problemen in gedrag of op leergebied te ontwikkelen.

Hoe groot de impact en schade is voor de kinderen, ligt aan jullie, de ouders! Dit klinkt hard en misschien zelfs wel oneerlijk als je dit nu leest. Toch durf ik het hier zo stellig te schrijven. Hebben jullie gezamenlijk besloten uit elkaar te gaan? Of is het één van jullie die niet verder wilt? Hoe dan ook er komt een rouwperiode aan of jullie zitten er al middenin. En jullie hebben ook beiden recht op dit rouwproces. Het zal jullie niet altijd lukken de kinderen volledig buiten dit verdriet te houden, toch adviseert BLOOM familiemediation jullie om er als ouders ook voor jullie kinderen te zijn in deze periode.

BLOOM familiemediation helpt jullie om er zo goed mogelijk uit te komen zodat jullie het gezamenlijke ouderschap kunnen (blijven) uitvoeren en de kinderen er zo min mogelijk onder lijden.

Tip!

Wil je meer weten over wat een scheiding doet met kinderen? Of wil je laagdrempelige hulp voor je kinderen? De stichting Villa Pinedo zet zich in voor kinderen van gescheiden ouders en geeft ouders een inkijkje in de leefwereld van kinderen van gescheiden ouders. De stichting werkt met buddy’s, dit zijn jongeren die zijn opgeleid door de stichting en zelf ook kind van gescheiden ouders zijn. Door middel van gesprekken begeleiden zij kinderen en ouders bij het omgaan met de scheiding. Kijk voor meer informatie op www.villapinedo.nl